Kingfisher helpt zijn klanten bij het bepalen van hun rechten en plichten, het opstellen van juridische stukken en het voeren van onderhandelingen. En Kingfisher procedeert daar, in voorkomend geval, ook over.

Kingfisher is gespecialiseerd in het handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, en procesrecht.

Een onafhankelijk en down to earth Amsterdams kantoor. Zet zich onaflatend en tot het uiterste in voor de belangen van zijn klanten. Eigenzinnig en toegewijd. Voor ondernemers die willen weten waar zij aan toe zijn.

IMG_6377